พื้นไม้ลามิเนต

เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้มาทำการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้
1. เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้ไม้ลามิเนต
2. อยากทราบรายละเอียดของวัสดุว่าทำจากอะไร มีวิธีการทำอย่างไร
3. การนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

กระบวนการศึกษา:
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นไม้ลามิเนตและไม้จริงว่ามีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
2. สอบถามผู้ใช้
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า

ผลลัพธ์:
1. ได้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นไม้ลามิเนต
2. ได้ความรู้การนำวัสดุเข้มมาใช้ในการออกแบบงาน Design

ความรู้เรื่งไม้ลามิเนต

พื้นไม้ลามิเนต (Laminate Flooring) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1977 ต่อมาได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศกลุ่มยุโรป (European Union) โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน อุตสาหกรรมผลิตพื้นไม้มาก่อนได้หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นไม้ลามิเนตเพื่อประโยชน์ในเชิง พาณิชย์มากขึ้นจนกระทั่งได้มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตก่อตั้งสมาคมพื้นไม้ลามิเนตแห่งยุโรป ( European Producers Laminate Flooring:EPLF ) ขึ้นในปี 1994 ณ.กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี HARO Laminated Flooring โดย HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GmbH ร่วมเป็นหนึ่งใน สมาชิกก่อตั้ง ซึ่งทางสมาคมจะยอมรับผู้ผลิตพื้นไม้ลามิเนตคุณภาพสูงเข้าเป็นสมาชิกเท่านั้น ปัจจุบันมีสมาชิกประจำได้สิทธิ์สมบูรณ์ 21 บริษัททั่วโลก ในขณะที่มีส มาชิกที่ยังไม่ได้สิทธิ์สมบูรณ์อีกกว่า 50 บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย การพัฒนา และกำหนดมาตรฐานพื้นไม้ลามิเนต

เป็นสถานที่ติดต่อกันระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันทดสอบ

ควบคุมอนามัย และคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

อธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์

สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต ถึงมาตรฐานและสิทธิเรียกร้องเมื่อมีปัญหา

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: