PROJECT NU LIBRARY

งานนี้ก็เป็นงานตอนปีสองเทอม 2ครับ เป็น Project ที่ 2 เป็นการออกแบบหอสมุดของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยพื้นที่ที่สามารถออกแบบได้ก็คือหอสมุดที่เดิมแหละคับ ส่วน site ก็คือ กว้าง 70 เมตร และ ยาว 100 เมตร
การออกแบบ ให้ออกแบบอาคารหอสมุดหลังใหม่โดยต้องคำนึงถึงทิศทาง แดด ลม ฝน และปัจจัยอื่นๆเช่น ทางสัญจร ทางเข้า site มุมมองจากภายในอาคาร และมุมมองภายในอาคารให้มีความสัมพันกัน และ ความน่าสนใจของงานที่เราจะออกแบบ

จากการแบ่งกลุ่มตรวจแบบคับ

ได้ตรวจแบบกับอาจารย์ เล็ก คับ
แล้วก็เพื่อนๆอีก 8 คนคับ

การตรวจแบบครั้งที่ 1

Concept (แนวความคิด)
ความต่อเนื่องของพื้นที่ใช้สอย อยากให้รูปทรงอาคารเป็นทรงกระบอก เพื่อให้พื้นที่ภายในสามารถเชื่อมต่อกันได้สดวกเพราะรูปทรงมีความสัมพันกัน
ซึ่งจะทำให้ทิศทางการสัญจรมีความน่าสนใจและสามารถ เชื่อมต่อกันได้ทุกจุดของตัวอาคาร

space
– ต้องการให้มีการเปิด พื้นที่รับแสงเพื่อการประหยัดในเรื่องของพลังงาน
– เกิดความสัมพันกันของคนในตัวอาคาร ซึ่งผู้ใช้อาคารสามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆภายในอาคารได้โดยการเปิด Dubble Spaec
-เริ่มหา From ของอาคารว่าจะออกมาป็นแบบไหน

คอมเมนต์อาจารย์

 ระยะห่างระหว่างตึก 6 เมตร
 ใช้สะพานเชื่อม
 ความสูงอาคารสูงไม่เกิน 15 เมตร
 พื้นที่ของตัวอาคารไม่เกิน 2000 ตรม.
 พื้นที่ห้ามเกิน 1000 ตารางเมตร ของแต่ละชิ้น
 น่าจะแยกส่วนโสด ฯ
 นิตยาสาร…… อินเตอร์เน็ต
 หนังสือ
 จะทำให้คนมาใช้ได้อย่างไร(ทางเข้าไซด์)
 บันไดหนีไฟ

ตรวจแบบครั้งที่ 2

คอมเมนต์อาจารย์

– ควรจัดทางเดิน ระหว่าง คณะสถาปัตย์ฯ และ คณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความเชื่อมโยงกันกับตัวอาคาร
– ควรขยับตัวอาคารเข้าไปทางด้านในอีกนิดนึง
– ทางเชื่อมจากตึกคณะสถาปัตย์ฯ ไกลเกิน ควรร่นอาคารมากอีก
– เรื่องของแสงที่เข้าสู่ตัวอาคาร ควรหาวัสดุที่มีความสามารถในการกันแสง และ กรองแสงมาใช้ในงาน
– เสียงจากงานระบบรบกวน(อยู่ใกล้เกิน)
– จัดวางงานระบบใหม่
– จัดส่วน service ยังไม่ค่อยดี
– จัดทำบันไดหนีไฟด้วย
– Dubble Spaec ภายในอาคารไม่ควรต่ำกว่า 8 เมตร เพราะจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นซอกมากกว่า
– ควรแยกลีฟไม่ควรวางใกล้กัน

ตรวจแบบครั้งที่ 3

 จัดทางเข้าสำหรับทางเข้าของ site ซึ่ง site สามารถเข้าได้ทางไหนบ้าง
 เรื่องการวางตำแหน่งของตัวอาคาร
 เรื่องทางเข้าหลัก
 การวางอาคารแนวไหนถึงจะดี
 จัดการพื้นที่ส่วนบริการ(จุดตรวจ,จุดยืมคืน,จุดฝากของ)
 เรื่องทางเข้าควรจะมีสิ่งปกคลุมเพื่อกันแดด/ฝน
 หลุมลิฟท์ลึก 1.50 เมตร
 เรื่องแนวความคิด

ตรวจแบบครั้งที่ 4

คอมเมนต์อาจารย์

– เรื่องจุดตรวจคนเข้า
– พื้นที่เก็บ/ซ่อมหนังสือมีขนาดเล็กเกิน ควรเพิ่มขนาดห้องให้มีขนาดใหญ่กว่านี้
– ห้อง MDB มีห้องเดียวก็พอเพราะใช้พื้นที่ไม่มากนัก
– เพิ่มห้องน้ำในส่วนของห้อง study
– เรื่อง ที่ว่าง และ มุมมอง
– กลับไปเคลียโครงสร้างผนังเฉืยงว่าเป็นโครงสร้างแบบไหน
– เรื่องความร้อนเข้าสู้ภายในอาคาร จะมีวิธีป้องกันอย่างไร มีวัสดุอะไรบ้างที่สามารถนำมาทำให้ตัวอาคารไม่ร้อน
– จัดพื้นที่ให้เกิดความน่าประทับใจ

Pin Up Project NU library

Concept
การเปิดมุมมอง เพื่อต้องการให้ตัวอาคารมีมุมมองที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ใช้บริการห้องสมุดเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่น่าเบื่อ เพราะตัวอาคารออกแบบให้มีการเปิดมุมมองให้เป็นพื้นที่กว้างๆ ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณภายนอกอ่คาร และผู้ที่ใช้บริการยังได้ผ่อนคลายจากการมองทัศนียภาพที่จัดขึ้นโดยการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าอาคารตลอดจนบริเวณรอบอาคารทั้งหมด
Space
ออกแบบตัวอาคารโดยการเปิดพื้นที่ภายในให้เกิดความสัมพันธ์กันของผู้ใช้บริการจากชั้นที่ 1-3 เพื่อให้มองเห็นกิจกรรมภายใน
Light
เน้นการนำเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน
ทำการออกแบบให้มีช่องแสงขนาดใหญ่ให้แสงส่องลงมาจากด้านบนสุดของตัวอาคาร
From
L Shape เพื่อช่วยในการเปิดมุมมองได้มากขึ้น
พื้นที่ภายในมีความเชื่อมต่อกัน
Material
. ใช้วัสดุที่โปร่งแสงมาใช้ในงานเพื่อให้แสงส่องเข้ามาภายในอาคารได้ คือ กระจก
วัสดธรรมชาติ เช่น ไม้ ใช้ในการกรองแสงให้กับอาคาร ซึ่งจะทำให้ตัวอาคารร้อนเกิน

LAY – OUT

คอมเมนต์อาจารย์

– เรื่องของconcept ทำไมต้องมุมมองเพาะมุมมองเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันทุกคนอยู่แล้ว
– เรื่องของการวางตัวอาคารยังวางไม่ค่อยดี ดูเรื่องทิศแดด ลม ฝน ด้วย
– ทางเข้ายังไกลไปควรจัดให้ดูชัดว่าตรงไหนเป็นทางเข้า
– เรื่องการจัดวางชั้นวางหนังสือยังไม่น่าสนใจเหมือนชั้นวางหนังสือทั่วไป
– พื้นที่นั่งอ่านหนังสือไม่น่าใช้ น่าจะหาพื้นที่นั่งอ่านให้น่าสนใจ
– เรื่องของห้องน้ำกับความสัมพันธ์กับรูปด้าน
– ควรจัดพื้นที่จอดรถใหม่

ตรวจแบบคั้งที่ 5

ตรวจแบบครั้งนี้ก็เป็นการนำเอางานที่พึ่งขึ้เสนอรวมมาปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่มอีกทีหนึ่ง แล้วก็แก้ในส่วนที่อาจารย์คอมเมนต์ไว้ตอน Pin Up แล้วนำมาตรวจแบบกับอาจารย์ประจำกลุ่มอีกครั้ง อาจารย์ก็แนะนำให้นำมาปรับอยู่หลายจุด

ตรวจแบบครั้งที่ 6

คอมเมนต์อาจารย์

 ควรจัดส่วนบริการอีกนิดนึง
 ทำทางเข้าไปยังส่วนที่จะทำการต่อเติมภายหลัง
 น่าจะทำบันไดเชื่อมกับส่วนของofficeเลยเพื่อพนักงานจะได้ไม่ต้องเดินเข้าทางด้านหน้า
 ควรทำหลังคาปกคลุม ทางลาด เพื่อกันแดด ลม ฝน
 ลดพื้นที่จุดตรวจและควรจัดพื้นที่ในการเข้าแถวยืมหนังสือ
 น่าจะมีเครื่องตรวจหนังสือแบบอัตโนมัติ

ตรวจแบบครั้งที่ 7

คอมเมนต์อาจารย์

– เรื่องทางเข้าเนื่องจากทางเข้าน่าจะมีทางสำหรับรถที่ขนหนังสือและรถที่จะเข้ามาซ่อมแซมส่วนของงานระบบต่างๆ
– แก้ในส่วนของงานระบบใหม่
– น่าจะทำบันไดแยกให้พนักงานขึ้นไปออฟฟิตที่อยู่ชั้น 2 โดยไม่ต้องผ่านทางด้านหน้าของตัวอาคาร
– จัดพื้นที่ ยืม – คืน ให้มีพื้นที่ในการต่อแถวเพื่อ ยืม – คืน หนังสือได้สะดวก

JURY PROJECT NU LIBRARY

Concept
การรับรู้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ได้ถึงกิจกรรมที่เกืดขึ้นทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด เนื่องจากตัวอาคารมีการเปิดช่องเพื่อให้แสงจากธรรมชาติผ่านเข้าสู่ภายในตัวอาคารและทำให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงกิจกรรมที่เกิดภายนอกอ่คาร เห็นพื้นที่สีเขียว เห็นสระน้ำ เห็นผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ผ้ที่มาใช้บริการไม่เกิดความเครียด

FROM
คือการนำเอาก้อนสี่เหลี่ยม 2 ก้อนมาวางแยกจากกัน แต่ใช้การเชื่อมโยงก้อนสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ก้อนด้วยทางเชื่อมที่เป็นบันไดกระจะ และ มีการทำให้ตัวอาคารดูไม่แยกจากกันมากเกินไป โดยการทำ เพลนยื่นยาวออกมาเชื่อมกับตัวอาคารทั้ง 2 ก้อนนี้

MATERIAL
วัสดุหลักๆของโครงการนี้ก็จะเป็นกระจก และ ไม้ เป็นส่วนมาก
ซึ่งกระจกจะให้ความสว่างกับตัวอาคาร
และไม้นำมาทำเป็นระแนงเพื่อใช้กรองแสงไม่ไห้ความร้อนเข้าสู้ภายในอาคารมากเกินไป

คอมเมนต์อาจารย์

– เรื่องลิฟไม่น่ามีสองตัวไว้ติดกันอาจจะแยกไว้ส่วนขนของอีกที่นึง
– ที่อ่านหนังสือแบบท่อกลม โครงสร้างยุ่งยากเพราะเป็นแบบหล่อในที่ ดังนั้นอาจารย์จึงแนะนำให้ไปหาท่อมาทำก็ได้
– ขนาดของที่อ่านหนังสือแบบท่อเล็กเกิน
– ที่อ่านหนังสือน่าจะจัดวางให้เป็นแบบ landom ให้เห็น Volum ของแสงที่เข้ามาได้อีกด้วย

SKD
งาน สเกดดีไซน์ ของอาจารย์ อ้น คือให้ออกแบบชั้นลอยเพื่อนำมาปรับใช้กับงาน ห้องสมุด เพื่อให้มีพื้นที่ๆน่าสนใจ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: